Betygen fortsätter uppåt för niorna i Landskrona

Landskronas betygsresultat i årskurs 9 fortsätter höjas rejält. Meritvärdet för hösten 2014 landar på 211,1.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén