Betygen på fortsatt hög nivå för Landskronas gymnasieskolor

Snittbetyget för Landskronas gymnasieelever är något högre än förra året då snittbetyget kom upp till strax över rikssnittsnivå. Det innebär att många har möjlighet att söka och komma in på vidare studier.

Årets snittbetyg, så kallat jämförelsetal, för Landskronas gymnasieelever hamnar på 14,19 poäng.

– Det är mycket glädjande att vi befäster en hög nivå. Förra året kom vi upp till rikssnittsnivå och den nivån behåller vi i år. Det innebär att många av våra elever har möjlighet att läsa vidare, säger Ulf Bergström, verksamhetschef för gymnasieskolorna.

Förra året nådde Landskronas jämförelsetal (14,13) strax över rikssnittet som då låg på 14,00. Jämförelsetalet för Selma Lagerlöfgymnasiet och Allvar Gullstrandgymnasiet hamnar i år på 12,85 respektive 14,62.

- Den högre nivån vi nått gör på sikt Allvar Gullstrandgymnasiet och Selma Lagerlöfgymnasiet mer attraktiva. Gymnasieskolornas utvecklingsarbete för att höja nivån ytterligare fortsätter, säger Ulf Bergström.

Jämförelsetalet grundas på de elever som fått examensbevis. För det krävs godkänt i kurser motsvarande 2 250 gymnasiepoäng där kurserna svenska, engelska, matematik och gymnasiearbete måste ingå.

Betygssnittet ger ett jämförelsetal som grundar sig på betygssystemet där poängen fördelas från 10 till 20 över betygen E till A. Det sammanlagda betygsvärdet delas med den totala poängsumman för de betygssatta kurserna som ingår. Det så kallade jämförelsetalet som man då får fram är max 20,00. Vid eventuell ansökan till högskola och universitet tillkommer poäng för meritkurser i moderna språk, engelska och matematik.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén