Betygslyft i grundskolan – tio procent högre betyg i Landskrona

Satsningen på skola och utbildning i Landskrona stad fortsätter att ge goda och synbara resultat. Årets medelbetyg för elever som just gått ut årskurs nio i de kommunala skolorna är tio procent högre jämfört med förra året.

Årets avgångsbetyg för niondeklassarna i Landskrona är det bästa resultatet sedan Skolverkets mätningar av betygsresultaten inleddes läsåret 2001/2002. Niornas resultat i Landskronas kommunala skolor hamnar i år på 207,5 poäng. Rikssnittet för niondeklassare var förra året 210,6. Förbättringen sedan i fjol motsvarar cirka tio procent.

Fokus på kunskap, arbetsro och höga förväntningar

– Betygsresultaten är lysande. Vårt tydliga fokus sedan 2006 på kunskap, arbetsro och höga förväntningar på alla elever börjar nu ge resultat. Att vända resultaten i skolan tar tid och måste ges tid, säger Lisa Flinth (fp) ordförande i utbildningsnämnden.

Störst ökning av Dammhagskolan

Med ett undantag har samtliga skolor fått ett bättre meritvärde än förra året. Högst meritvärde har Glumslöv skola med 223,3 poäng följt av Västervångskolan med 221,6 poäng. Största procentuella förbättringen har Dammhagskolan gjort, där har meritvärdet ökat med 18 procent jämfört med förra året.

– Det gläder mig att våra betygsmässigt bästa skolor lyft sig ordentligt. Samtidigt är Dammhagskolans utveckling och resultat mycket bra, säger Lisa Flinth (fp).

Extra satsning på matematik och IT i skolan

Sedan 2010 har utbildningsförvaltningen drivit projektet Ökad måluppfyllelse. Det innebär bland annat extra satsningar på matematik, IT i skolan och lärarfortbildning. Kommunfullmäktige har under projektets tre år givit ett extra anslag på tio miljoner kronor. Målet för projektet är betygsresultat på riksgenomsnittlig nivå. Betygsförbättringen under treårsperioden har varit 16 procent.

– Vi har nu nästan nått målet. Skälet är de senaste årens systematiska kvalitetsarbete med eleven i fokus vilket bland annat innebär att skolorna följer varje elev nära och tar fram individuella lösningar när så behövs. Våra skolledare och medarbetare har på ett mycket bra sätt jobbat med dessa områden och alltid med elevens bästa för ögonen, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Arbetet med ökad måluppfyllelse kommer att fortsätta

– Vårt intensiva förbättringsarbete kommer att fortsätta och intensifieras. Bakslag kan komma men vårt mål är att nu om några år kunna stabilisera oss kring riksgenomsnittet, avslutar Tomas Johansson.


 

Meritvärde

Meritvärde: Betygspoängen grundar sig på 10 p för G, 15 p för VG och 20 p för MVG. Poängen multipliceras med 16 skolämnen för att ge meritvärdet.

Jämförelse mellan Landskronas meritvärde och rikssnittet

 Läsår Rikssnitt Landskrona  Landskronas % av rikssnittet 
 01/02 204,6 198,8  97% 
02/03  205,4  192,5  94% 
03/04   206,9 187,9 91%
04/05  206,3  189,3  92% 
05/06  206,8  196,9  95% 
06/07  207,3  189,6  91% 
07/08  209,3  195,1  93% 
08/09  209,6  180,2  86% 
09/10  208,8  193,5  93% 
10/11  210,6  189,7  90% 
11/12  210,6* 207,5  99%*

* då riksgenomsnittet för 2012 ännu inte är klart har vi utgått från föregående års rikssnitt i beräkningen.

Meritvärde åk 9

 

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012 

 

ht

vt

ht

vt 

ht 

vt 

ht 

vt 

 Asmundtorp skola    203,8  192,0  211,2  203,0  216,6  189,1  207,3
 Dammhagskolan   114,1  150,4  164,0  142,0  158,2  161,7  186,4 
 Estet college             173,3  203,0 
 GA-skolan    171,4            
 Glumslöv skola             212,3  223,3 
 Sandåkerskolan   218,6  191,3  204,6  188,2  210,0  195,2  213,6 
 Västervångskolan   189,7  185,4  202,0  184,6  204,8  202,1  221,6 
 Landskrona totalt   178,4  174,5   189,5  171,4  189,1  186,9  207,5

Landskrona stads statistik över meritvärde innehåller alla elever, det vill säga även de elever som varit i Sverige kortare tid än fyra år.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén