Betygslyftet för årskurs 9 i Landskrona fortsätter

Eleverna på de kommunala skolorna i Landskrona fick ett genomsnittligt meritvärde på 207,7 betygspoäng. Skolverket publicerade idag, 8 november betygsresultaten för årskurs 9-eleverna som slutade grundskolan i somras. Landskronas betygslyft är påtagligt.

Det genomsnittliga meritvärdet är på Landskronas kommunala grundskolor 207,7 betygspoäng. Detta är en förbättring från 2011 med 18 poäng eller 9,5%. När det gäller genomsnittet för samtliga kommuner är detta i år 208,2 poäng.

Meritvärdet grundar sig på de 16 bästa ämnesbetygen i elevens slutbetyg. Godkänt ger 10 poäng, Väl godkänt ger 15 och Mycket väl godkänt ger 20 poäng.

Även behörigheten till gymnasieskolan har klart förbättrats. På ett år har den grundläggande behörigheten till yrkesprogrammen ökat från 80,1% av eleverna till 84,7%. För landets alla kommuner går det bakåt, från 87% till 86,6%.

– Sedan 2006 har vi haft ett tydligt fokus på kunskap, arbetsro och höga men realistiska förväntningar på alla landskronaelever, nu ser vi resultaten. Att förändra i skolans värld tar tid men vi är på rätt väg, säger Lisa Flinth (fp) ordförande i utbildningsnämnden.

År 2009 avsatte kommunfullmäktige särskilda medel för ökad måluppfyllelse.

– Det skolförbättringsarbete som vi startade 2009 har gett ordentliga resultat. Vi har haft mycket fokus på lärarens pedagogiska arbete, kontinuerliga resultatuppföljningar av elevernas prestationer och stark koppling till forskning. Särskilt glädjande är att betygen mest har lyft för våra ungdomar med utländsk bakgrund, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Skolverket har i år särskilt uppmärksammat att betygen ökar för flickorna men står stilla för pojkarna.

– Här avviker även Landskrona på ett positivt sätt. Även pojkarnas meritvärden har ökat ordentligt. Knappt 6% förbättring på ett år, avslutar Tomas Johansson.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén