Biltema öppnar i Landskrona

Företaget Biltema planerar att öppna ett varuhus i Landskrona. Buffin Real Estate Sweden AB, som bygger och äger Biltemas varuhus, har köpt mark längs Österleden och planerar nu för byggandet av ett nytt varuhus.

Varuhuset beräknas stå färdigt om cirka18 månader och Biltema räknar med att nyanställa mellan 20 och 30 personer.

Landskronas potential för ökad handel

– I vår handlingsplan ligger att göra Biltema till en rikstäckande kedja och etableringen i Landskrona är ett viktigt steg i den riktningen. Vi ser stor potential för ökad handel i staden, inte minst mot bakgrund av Landskronas offensiva tillväxtplaner, säger Krister Hanevik, etableringsansvarig på Buffin Real Estate. 

Byggs i område lämpat för sällanköp

Den aktuella tomten är på cirka 20 000 kvm och ligger utmed Österleden mellan den nya rondellen och underfarten längs järnvägen, se separat kartskiss. En ny detaljplan för området behöver tas fram innan byggstart kan ske. Arbetet med detaljplanen kommer att inledas omgående.

– Området lämpar sig för sällanköpshandel, som exempelvis vitvaror, elektronik och viss heminredning. Detta ska vara komplement till, inte konkurrenter med, befintliga butiker i centrum, säger Mårten Olsson, mark- och exploateringschef i Landskrona stad.

Kan ge en ökad etablering i området

– Allt fler upptäcker Landskrona som etableringsort. Jag hoppas att etableringen av Biltema leder till att vi kan locka än fler butiker och etableringar till området. Biltema har upptäckt Landskronas gynnsamma läge och stadens ambitioner att växa och utvecklas. Detta kommer att stärka både den lokala handeln och bidra till ett antal nya jobb. Det är välkommet, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (FP).

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén