Bli ett stöd för ett ensamkommande barn eller ungdom

Landskrona stad söker faddrar och fadderfamiljer till ensamkommande barn och ungdomar. Att ha en familj att kunna knyta an till ger barnen och ungdomarna en verklig bild av hur vardagslivet fungerar i Sverige vilket hjälper mycket för en bra integration. Det är de små sakerna som gör skillnad; att bli hembjuden på middag, att göra en enkel utflykt eller bara ha någon att umgås med ibland.

Just nu kommer många ensamkommande barn och ungdomar till Sverige. De har av olika anledningar fått lämna sina familjer och hemländer och befinner sig i ett nytt land utan att ha stöd från sin familj eller något socialt kontaktanät.

Dela din vardag som fadder

Till Landskrona stad kommer mest killar i ålder 15-18 år men sedan hösten bor även yngre killar hos oss. Vi söker därför fadderfamiljer/faddrar som är nyfikna på att lära känna något av dessa barn och ungdomar och som vill dela med sig av sin vardag och sitt familjeliv och vara ett socialt stöd för dem. 

De ensamkommande barnen och ungdomarna bor på något av våra HVB-boenden i Landskrona. En del av ungdomarna har fått uppehållstillstånd medan andra väntar på besked om de får stanna i Sverige. Trots en god omvårdnad på HVB-hemmet känner sig barnen och ungdomarna många gånger ensamma och villrådiga i det nya landet.

Visa vardagslivet i Sverige

Genom att få kontakt med en svensk familj är det lättare lära sig det svenska språket och att kunna komma in i det svenska samhället. Att ha en familj att kunna knyta an till ger barnen och ungdomarna en verklig bild av hur vardagslivet fungerar i Sverige. Det är de små sakerna som gör skillnad; att bli hembjuden på middag, att göra en enkel utflykt eller bara ha någon att umgås med ibland.

Omkostnadsersättning och arvode utgår.

Om du är intresserad och vill veta mer är du mycket välkommen att kontakta Gabriella Erixon på telefon 0418-47 02 17. Gabriella jobbar på Sektionen för ensamkommande barn inom Individ- och familjeförvaltningen i på Landskrona stad.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén