Boende på Skiftesvägens äldreboende behöver flytta tillfälligt

En avdelning med sju boende på Skiftesvägens äldreboende evakueras till följd av att avloppsvatten kommit in i lägenheterna.

– Samtliga anhöriga är informerade och de berörda personerna flyttar nu tillfälligt till andra boenden i stadens regi. Sanering och återställning av lägenheterna är initierad och vi arbetar för att de boende ska kunna flytta tillbaka så fort som möjligt. Självklart är vi medvetna om att det inte är önskvärt för de boende men vi såg ingen annan lösning, säger Håkan Strömberg, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen, Landskrona stad.

Staden kommer att utreda orsaken till det inträffade och åtgärda problemet snarast.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr