Bolmenvatten åter i kranen

Efter snart två år med vatten från reservtäkten Ringsjön kommer vatten från Bolmen åter i våra kranar. I Bolmentunneln har två ras reparerats och förstärkningsarbeten har utförts för att säkerställa att tunneln håller lång tid framöver.

Övergången till vatten från Bolmen är planerad att starta från sista veckan i mars (28 mars-3 april). Drygt ett dygn efter inkoppling rinner Bolmenvatten åter i din vattenkran.

Omställning i ledningsnätet – spolning kan behövas

När ett nytt vatten kommer in i ett ledningsnät måste ytskikten i ledningsnätet anpassa sig till det nya vattnets sammansättning. Om det uppstår grummel, färg-, smak- eller luktförändringar är åtgärden densamma som vid vanliga ledningsarbeten: Spola vatten tills det är klart samt smakar och luktar bra igen.

Den största effekten märks sannolikt under första veckan efter vattenbytet men det kan dröja några månader innan vattnet är i jämvikt med ledningarna igen.

Ändringar i vattensammansättning

Bytet av vatten till Bolmenvatten kommer att märkas på att det blir mindre kalkutfällningar. Du kan minska doseringen av disk- och tvättmedel och eventuellt justera diskmaskinens inställningar. Vattnet från Ringsjön är cirka 8,6 dH° (tyska hårdhetsgrader) och vid återgång till det mjuka vattnet från Bolmen blir det cirka 3,4 dH°.

För dig med akvarium

För dig som har fiskar och vattenlevande organismer som tar sitt syre direkt ur vatten kan det vara av intresse att kontrollera de parametrar som är av vikt för akvarier.

Sjukhus, vårdinrättningar, livsmedels- och läkemedelsföretag med flera

Sjukhus och vårdinrättningar som hanterar dialys, hemdialys och beredning av infusionslösningar samt livsmedelsföretag och läkemedelsföretag med flera bör kontrollera de parametrar som är av vikt för respektive process så att vattenbytet inte medför störningar. Särskild information har skickats ut av miljöförvaltningen till berörda.

Fakta om vattenkvalitet

På NSVAs webbplats, www.nsva.se, kan du läsa mer om vattenbytet. Här hittar du även tabeller över vattensammansättning.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén