Boverket förbjuder tre brandvarnare i Sverige

Boverket har i ett samarbete med andra nordiska länder kontrollerat 23 olika brandvarnare så att de fungerar som utlovat. Testerna visar att några av brandvarnarna har allvarliga brister. Som en följd av detta förbjuder Boverket tre av brandvarnarna.
  
På Boverkets hemsida kan du läsa mer om testerna och vilka brandvarnare som återkallas: Boverkets hemsida

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén