Bris besöker Landskrona

Bris, Barnens rätt i samhället, kommer till Landskrona 7-11 april. under veckan kommer de att träffa skolelever men också hålla föreläsningar för personal från Landskrona stad, framför allt från utbildningsförvaltningen samt individ- och familjeförvaltningen.

Bris verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i Bris verksamhet är jourtelefonen Bris 116 111, Bris-chatten och Bris-mejlen. Dit kan barn och ungdomar upp till 18 år vända sig när de behöver stöd från en vuxen. All kontakt är anonym och kostnadsfri för barnen och ungdomarna.

Bris har genom dagliga kontakter i telefon och digitalt fått en unik erfarenhet som utgår från barnens berättelser. Genom barns perspektiv vill Bris skapa en förståelse för barn och ungdomars situation och utsatthet. En viktig uppgift för Bris är att sprida sin kunskap och erfarenhet till de som arbetar professionellt med barn och även till barnen själv.

Under vecka 15, 7-11 april, kommer därför Bris att besöka Landskrona. Elever i minst tre skolor, i åk 6 och 7, kommer få besök av Bris där Bris kommer samtala med ungdomarna om Barnkonventionen, barns rättigheter och om Bris. All skolpersonal i staden kommer att erbjudas en halvdags föreläsning – Samtal med barn – om samtalsmedtodik, barnperspektiv och hur man kan hjälpa barn som behöver stöd.

Personal från individ- och familjeförvaltningen kommer att bjudas in till en halvdags föreläsning – Se hela mig – som beskriver psykisk ohälsa utifrån barn och ungas egna perspektiv. Det för att ge pesonalen större förståelse för barn som drabbats av psykisk ohälsa.

I samband med veckan kommer information om Bris stödverksamheter finnas på biblioteken i staden. Lions Club Landskrona har varit med och bidragit med 15 000 kronor för att göra veckan möjlig.

www.bris.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén