Broarbete på E6 söder mellan 5 augusti och 31 oktober

Broarbete E6.png

Framkomligheten på E6 begränsas från 5 augusti till 31 oktober när Trafikverket renoverar två broar söder om Landskrona.

Trafikverket byter kantbalk och räcken samt lagar betongskador. Trafikverket kommer att smalna av körfälten, dock kommer två körfält att vara öppna under hela arbetets gång.

För att Trafikverket ska kunna skapa en säker miljö för dig som bilist och för personalen som utför arbetet sänks hastigheten till 50 km/h förbi arbetsområdet.

Det finns risk för köbildning. Planera din resa och räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram, framför allt i rusningstrafik.

Broarna som renoveras

  • Bro över Saxån, Häljarps station
  • Bro över gångstig, trafikplats Landskrona södra

Kontaktperson för mer information

Mats Persson, byggledare Centerlöf & Holmberg 070-815 87 86
Jörgen Boström, projektledare Trafikverket 010-124 18 36 (tillgänglig från måndag 5 augusti)
Trafikverkets pressjour 0771-31 15 00

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Elisabeth Axelsson