Brukare får stärkt inflytande i stadens arbete med funktionshindrade

Under våren ska 18 vägledare träffa samtliga brukare inom Landskrona stads område funktionshinder. Syftet är att tillsammans med brukarna följa upp en nyligen genomförd enkät för att höra efter hur de vill ha sin verksamhet.

– Vi släpper inte enkäten när vi har fått in svaren. Det är då det riktigt stora jobbet tar vid. Det är brukarnas idéer och önskningar om förändring som vi ska bygga på, säger Susanne Rosenström, områdeschef inom Landskrona stads omsorgsförvaltning.

Målet är att hitta nya vägar för att möta brukarnas behov och öka deras inflytande. Grundläggande för vägledarnas arbetssätt är den så kallade delaktighetsmodellen, där brukare och vägledare möts under former som stärker brukarnas möjligheter att ha inflytande över sina liv.

Resultatet från träffarna med brukarna kommer att presenteras i juni. Vad som utmärker Landskrona stads sätt att arbeta är dels att enkäten har genomförts inom samtliga områden såsom boende, daglig verksamhet, personlig assistans och mobila teamet, dels att enkäten följs upp av vägledarna för att konkretisera vad som ska förbättras. Svarsfrekvensen på enkäten är 69 procent. Det innebär att 174 personer av 220 möjliga har svarat.

– Det är enligt min mening mycket bra siffror. Förklaringen till den höga svarsandelen anser jag vara det goda arbete som medarbetare och chefer gör. Jag är stolt över vår verksamhet och hur den utvecklas, säger Jan-Allan Beer, vice ordförande i omsorgsnämnden (fp).

Arbetet med att öka brukarinflytande pågår på flera nivåer i verksamheterna, från den enskilde individen till de grupper de ingår i.

– Det här ligger mig varmt om hjärtat. Jag har följt utvecklingen och sett hur engagerad personal medverkar till att skapa dessa förutsättningar som sätter Landskrona stads verksamhet för personer med funktionshinder på kartan. Jag ser framemot att få ta del av resultaten, säger Hans Raita, ordförande i omsorgsnämnden (m).

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén