Bygglov direkt - stängt 14 juli och 4 augusti

Varje torsdag klockan 13-16 har Bygglov direkt öppet. I sommar är det dock stängt under två torsdagar, 14 juli och 4 augusti.

Avsikten med Bygglov direkt är att utöka servicen till våra företagare och invånare,vilket blivit mycket uppskattat. Genom att vara väl förberedd när man kommer hit, kan man få ett snabbt besked i sitt ärende.

Bygglov direkt gäller mindre åtgärder som till exempel takbyten, ändringar av fasader, samt små byggnader som kolonistugor. Bygglovet får inte strida mot detaljplanen, ligga alltför nära en granne

Bygglov direkt

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén