Byggstart för nya förskolan i Häljarp

Förskola i Häljarp.jpg

Nu går startskottet för nya förskolan i Häljarp som ska stå klar under sommaren 2018. Den nya förskolan ingår i en större satsning på Häljarps förskolor och skolor på 66 miljoner kronor

I fullmäktigeplanen för 2017-2019 avsattes 200 miljoner kronor för att förbättra och utveckla stadens skolor och förskolor. 66 miljoner går till skolor och förskolor i Häljarp. 

Den nya förskolan i Häljarp byggs med närhet till Saxtorpsskogen och kommer få en stor naturlig utemiljö. Förutom förskola med plats för 100 förskoleelever blir byggnaden även ett allaktivitetshus. Matsalen i förskolan ska kunna användas av föreningslivet på kvällar och helger. Skolan och Häljarps Idrottsförening kommer använda sig av omklädningsrummen i byggnaden. Häljarps Idrottsförening får nu möjlighet till ombyte, klubbrum, kansli och kiosk i direkt anslutning till fotbollsplanerna. 

Utöver den helt nya förskolan i Häljarp så skaTallskolan att byggas om till förskola, skolvillorna har byggts om till permanent förskola och Emiliaskolan blir från och med hösten 2017 en gemensam skola för elever i årskurs F–3.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Emilia Persson