Byggstart för nya kraftvärmeverket

Byggandet av ett kraftvärmeverk med avfallsbränsle (papper, trä och plast) och biobränsle som bas på börjades under hösten 2010 med driftstart sommaren 2012. Anläggningen kommer att producera både el och värme. Den 4 oktober var representanter från  PEAB och Vølund och undertecknade kontraktet med nystartade kommunala bolaget Landskrona kraft AB.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén