Byte av äldre vattenledningar i Landskrona

Vattenledningar ska bytas på Dammhagsgatan, del av Gröna Gång samt del av Regeringsgatan. Ledningarna måste bytas på grund av ålder då de är lagda 1902 och 1924.

Ett större projekt som innebär omläggning och byte av vattenledningar genomförs nu i Landskrona. Det gäller Dammhagsgatan, Gröna Gång samt del av Regeringsgatan. Ledningarna måste bytas på grund av ålder då de är lagda 1902 och 1924.

Arbetet har startat i Dammhagsgatan och Gröna Gång (etapp 1 och 2). Arbetet fortsätter sedan i Regeringsgatan (etapp 3). Hela arbetet beräknas vara klart till 30 juni 2015.

Störningar i vattenleveransen kan komma att ske i samband med omkopplingar av servisledningarna. Även vägavstängningar kommer att ske och skyltning av alternativa körvägar finns.

Läs mer på nsva.se.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén