Byte av vattenledning på Löpargatan i Landskrona

Från måndag 23 maj kommer NSVA att byta en vattenledning längs en cykelväg vid bostadsrättsföreningen Tornet på Löpargatan. Anledningen till bytet är att vattenledningen har drabbats av ett flertal läckor.

NCC är entreprenör och kommer att använda sig av metoden sliplining. Det innebär att man drar en ny ledning i den gamla befintliga ledningen. Arbetet beräknas vara klart i augusti 2016.

Detta gör NSVA och NCC

NCC utför arbetet på uppdrag av NSVA. I och med att bytet av vattenledningen sker via sliplining behöver man inte schakta upp hela sträckan. NCC gräver fram ledningen på fyra ställen och stänger bara av vid dessa gropar/schaktningar. Viss försämrad framkomlighet kan förekomma under byggtiden. NSVA och NCC hoppas på förståelse och ber alla som vistas i området att hålla avstånd till maskinerna samt ha ögonkontakt med förarna när ni passerar dem.

Nya brandposter kommer att installeras i samband med bytet av vattenledningen.

Så påverkas du

Ett 30-tal hushåll i bostadsrättsföreningen Tornet påverkas av VA-arbetet. NCC kommer att behöva stänga av vattnet vid två tillfällen när den nya vattenledningen ska kopplas in. NCC kommer att ge löpande information till berörda om när detta kommer att ske.

De boende kommer att få tillfälligt vatten via en annan vattenledning under denna tid, vilket kan medföra att trycket i kranen minskar. När VA-arbetet är klart kommer trycket att bli som vanligt igen.

Läs mer på nsva.se.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén