Byte av vattenledningar på Järnvägsgatan

Med början på måndag 29 februari 2016 byter NSVA ut vatten- och dagvattenledningarna på Järnvägsgatan.

Det gäller området på Järnvägsgatan som ligger mellan Nygatan och Österleden.

En hel del arbeten kommer även att utföras i korsningarna med Norra Långgatan och Österleden. Upprustning av gatan ingår också i projektet. Arbetet beräknas vara klart i juni.

Du kan läsa mer om arbetet på NSVAs hemsida. Det finns även information under Gata, park och trafik på landskrona.se.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén