Carina Leffler blir ny stadsdirektör

Carina Leffler.jpg

Kommunstyrelsen har i dag fattat beslut om att utse Carina Leffler till ny stadsdirektör i Landskrona stad.

De senaste tio åren har Landskrona haft ett tydligt övergripande mål om tillväxt.

Under 2020 har ett arbete bedrivits för att forma ett nytt politiskt vägval för de kommande åren. Det nya vägvalet kommer belysa vikten av en effektiv organisation som står rustad att leverera en än bättre välfärd. Detta ställer nya krav på organisationens ledning och innebär att stadsdirektörens roll i högre grad kommer fokusera på de kommunala kärnverksamheterna. Därmed kommer Christian Alexandersson att sluta som stadsdirektör och Carina Leffler, tidigare biträdande stadsdirektör, utses till ny stadsdirektör.

Omorganisationen är beslutad av kommunstyrelsen idag och kommer att träda i kraft från och med imorgon den 9 oktober.

Christian Alexandersson har haft en central roll i stadens positiva utveckling under de senaste åtta åren. Först som vd för Landskrona stadsutveckling AB, därefter som utvecklingschef och sedan 2017 som stadsdirektör för Landskrona stad. Christian Alexandersson kommer att arbeta vidare med frågor som rör tillväxt och infrastruktur, med särskilt fokus på Europaspåret.

Carina Leffler har en bred ledarerfarenhet från näringsliv och offentlig verksamhet på flera nivåer. I sin nuvarande roll som biträdande stadsdirektör i Landskrona stad har Carina Leffler ansvar för huvuddelen av stadens kärnverksamhet. Hon arbetar med att skapa strukturer för en mer utvecklad kvalitetsuppföljning och ett bättre resursutnyttjande.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André