Carl Fredrik Reuterswärds samlade skulpturer till Landskrona

Konstnären Carl Fredrik Reuterswärds samlade skulpturer flyttar nu till Fröfabriken i Landskrona.

Carl Fredrik Reuterswärds samlade skulptursamling som idag är magasinerad på ett lager i Varberg kommer hädanefter att finnas i Landskrona. Samlingen kommer att ha sin hemvist på ett nybyggt magasin inne på Fröfabriken. En bärande tanke med flytten till Landskrona är att skulpturerna ska kunna visas upp mer.

– Vi hoppas på en permanent utställning av Carl Fredriks skulpturer i Landskrona. Att ha magasinet nära möjliggör och förenklar också förnyelse av en sådan utställning, säger Kjell Thoresson t f förvaltningschef för Fritids- och kulturförvaltningen.

Landskrona stad ska disponera samlingen som fortfarande kommer att tillhöra Carl Fredrik Reuterswärds stiftelse. Skulpturer ur samlingen kommer att kunna visas både inomhus och utomhus i offentliga miljöer i Landskrona under längre eller kortare tidsperioder. 

– Att ha en sådan stor och betydande samling av en så pass namnkunnig konstnär som Carl Fredrik Reuterswärd möjliggör även att Landskrona stad kan använda delar av samlingen som utlån vid inlån av konstföremål från andra museum, avslutar Kjell Thoresson.


Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén