Christian Alexandersson ny stadsdirektör i Landskrona stad

Idag, 6 december, utsåg kommunstyrelsen Christian Alexandersson till ny stadsdirektör för Landskrona stad. Christan Alexandersson är i dagsläget VD för Landskrona Stadsutveckling AB och tf utvecklingschef. Kommunstyrelsen utsåg också Stefan Johansson till biträdande stadsdirektör i den nya organisation. En tjänst som Stefan innehar redan idag.

På kommunfullmäktige 31 oktober 2016, beslutades kring den nya organisation som tar sikte på de stora samhällsförändringar som vi är i början av. Organisationen innebär att man skiljer på ett externt perspektiv, med fokus på tillväxt, och ett internt med fokus på utveckling av kvalitet och produktivitet inom välfärden.

I organisationen har stadsdirektören ansvaret för det externa perspektivet och den biträdande stadsdirektören för det interna perspektivet. Stadsdirektören blir ytterst ansvarig för stadens samtliga verksamheter.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén