Civilkuragestipendiet till Landskrona nattvandring

På måndagskvällen delade Landskrona stad ut civilkuragestipendiet, en summa på 15.000 kronor till Landskrona nattvandring.

Med följande motivering fick Nattvandrarna i Landskrona ta emot civilkuragestipendiet:

För att Landskrona nattvandring består av människor som investerar sin fritid för att dra sitt strå till stacken, som helg efter helg ställer upp för att de bryr sig om sina medmänniskor. För ungdomar är det skönt att känna att det finns vuxna de kan prata med och lita på om något skulle hända på helgkvällarna. Landskrona nattvandring är en uppskattad grupp som bidrar till tryggheten i Landskrona och stärker vi-känslan.

Läs mer om vinnarna och civilkuragestipendiet här.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén