Dags att söka årets kulturstipendium

Senast den 1 september är det dags att söka Landskrona stads kulturstipendium. Stipendiet delas ut varje år till kulturutövare som berikat stadens kulturliv på ett eller annat sätt. Man kan söka själv eller föreslå en stipendiat.

Landskrona stads kulturstipendium delas ut som stöd och uppmuntran till kulturell verksamhet, kulturella insatser och insatser inom kulturmiljöområdet. Stipendiet kan även ges som stöd till utbildning och forskning inom kulturområdet.
Stipendiaterna ska vara bosatta eller födda i Landskrona eller ha annan särskild anknytning till kommunen.
Totalt finns upp till 50.000 kronor att fördela.

Alla intresserade får nominera!

Var och en som är intresserad kan ge förslag på kulturstipendiater. Senast den 1 september ska nomineringen ha kommit in till kulturnämnden.
För ansökan eller förslag till stipendiat finns en särskild blankett att ladda ner. Det finns också ett reglemente att ta del av.
Välkommen med din ansökan eller nominering!

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén