Dags att söka Landskrona stads kultur- och konststipendier

Nu kan du ansöka till både Landskrona stads kulturstipendium och Nell Walden-stipendiet. Ansökan ska vara inne senast den 15 oktober.

Landskrona stads kulturstipendium
Stipendiet delas ut varje år till kulturutövare som berikat stadens kulturliv på ett eller annat sätt. Man kan söka själv eller föreslå en stipendiat. Stipendiaterna ska vara bosatta eller födda i Landskrona eller ha annan särskild anknytning till kommunen. Totalt finns upp till 50 000 kronor att fördela. Sista ansökningsdag för 2019 års stipendium är den 15 oktober.

Nell Walden-stipendiet
Till Nell Waldens minne utlyser Landskrona stad ett stipendium om 20 000 kronor som kan sökas av konstnärer inom olika verksamheter, exempelvis bildkonst, skulptur, litteratur, scen, film eller annat konstnärligt uttryck. Den sökande ska arbeta i Nell Waldens och Der Sturm-rörelsens anda genom att till exempel förena olika kulturformer till ett verk och/eller en verksamhet där alla delar är lika viktiga. Ansökan ska vara inne senast den 15 oktober.

Läs mer om stipendierna här

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.