Dags för den årlig spolningen av huvudvattenledningarna

Med start fredag 30 oktober kommer NSVA att genomföra spolning av huvudvattenledningar i Landskronas ytterområden. Spolningen sker vardagar klockan 8.00-16.00 vilket då kan medföra ett lägre vattentryck i det aktuellta närområdet.

Arbetet börjar i Häljarp och fortsätter sedan i Asmundtorp, Saxtorp, Kvärlöv, Annelöv, Härslöv, Vadensjö, Glumslöv och Ålabodarna för att avslutas i Sundvik.

Spolningen sker vardagar klockan 8.00-16.00. Arbetet beräknas pågå under cirka fem veckor. Det går inte att ange exakta tider för arbetet då man spolar olika länge på olika platser beroende på behov.

– Spolningen följer ett schema och målsättningen är att genomföra en årlig planerad spolning av samtliga huvudvattenledningar i alla kommuner inom NSVA. Medan spolningsarbetet pågår i ditt närområde kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck, men i övrigt väntas det inte påverka våra kunder, säger Lars Horrdin, VA-ingenjör och gruppchef på avdelning Rörnät NSVA.

Du kan läsa mer på nsva.se.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén