Dammhagskolans modellklass väcker uppmärksamhet

Modellklassens arbete med att sammanställa elevernas screeningresultat i olika ämne och den analysstruktur man har utgått ifrån har varit framgångsrik. Resultaten har lett till olika insatser för att öka måluppfyllelsen, vilket visat sig lyckat för många elever. Dammhagskolans modellklassen funnits i ett år.

– Denna modell för analysarbete gör att vi förutom att vi kan se vad vi behöver utveckla på individnivå såväl som på gruppnivå även synliggör den reella utvecklingen som sker på skolan. Arbetet ligger helt i linje med den nya läroplanen och den nya skollagen när det gäller skolans uppgift att följa upp och utveckla undervisningen, säger Lena Andersson, rektor F-6 på Dammhagskolan.

– Att vara en modellklass är inte bara viktigt för mig utan även för klassen. I och med att analysprocessen har tydliggjort för mig var styrkor och brister i gruppen finns, tror jag även att eleverna har blivit mer medvetna om vad som krävs av dem och vad de behöver göra för att lyckas, berättar Jessica Hyrefelt, lärare i modellklassen. 

Lärare från Dammhag samtalar i radioprogram

Utbildningsradion (UR) uppmärksammar det arbete som sker i modellklassen och planerar att sända två radioprogram med medverkande från Dammhagskolan. I serien Lärarrummet som sänds i P1 klockan 21.03 den 20 oktober läggs fokus på modellklassen och klassläraren Jessica Hyrefelt. I serien Bildningsbyrån som sänds i P1 klockan 21.03 den 9 november deltar Jessica Hyrefelt i samtal kring temat integration.

Inslag i SKLs webbtv

Även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar i sin webbtvsändning, Framgångsrika arbetssätt i skolan, satsningen på modellklassen. SKL:s webbtvsändning sker den 20 oktober klockan 09.00-12.00. Inslaget om modellklassen beräknas vara klockan 9.40-10.10. I webbtvsändningen medverkar lärarna Jessica Hyrefelt, Carina Olsson och Susanna Herbing tillsammans med rektor Lena Andersson. En länk till webbtvsändningen finns på www.skl.se/psynk morgonen den 20 oktober.

– Detta är en bra bekräftelse på det utmärkta utvecklingsarbete som bedrivs på Dammhagskolan till och med årskurs 6. Nu går vi vidare med även de högre årskurserna, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Modell som utökas

Pågående läsår infördes samma modell, med att sammanställa elevernas resultat, för hela Dammhagskolan (årskurs 1-9). I en del klasser har skolan även infört samma analysmötesmodell som i modellklassen för att kunna få en tydlig struktur kring hur de ska öka måluppfyllelsen på grupp- och individnivå. Detta läsår har skolan även startat en modellklass med nyanlända elever i introduktionsklass, för att se hur man på bästa sätt kan nå målen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén