Del av Artillerigatan stängd för genomfart

?? info_landskrona_artillerigtan_linje_5.jpg

På grund av ett brådskande VA-arbete stängs del av Artillerigatan för genomfart 11-19 februari. Avstängningen är ungefär 80 meter in på Artillerigatan från rondellen Artellerigatan/Eriksgatan.

Så påverkas du

Busslinje 5 får en tillfällig körväg Säbygatan-Vallgatan-Timmermansgatan (se karta)

Indragna hållplatser och hänvisningar:
Hållplatserna Artillerigatan (läge A) och Suellsgatan (läge A och B) stängs. Resenärer från Artillerigatan (läge A) hänvisas till tillfällig hållplats på Säbygatan. Resenärer från Suellsgatan (läge A och B) hänvisas till tillfälliga hållplatser på Artillerigatan.

Övrig fordonstrafik leds om via Fabriksgatan/Suellsgatan. Bilister ombeds följa orange vägvisning.

När bussen ska trafikera berörda gator måste bilar flyttas för att garantera bussens framkomlighet. Under arbetets tid hänvisar vi till intilliggande gator för parkering.

Frågor?

Kontakta Tekniska avdelningens kundtjänst 0418-47 04 00, måndag-fredag klockan 08.00-12.00.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Hanne Skak Jensen