Del av Österleden avstängd från 10 maj för VA-arbete

NSVA arbete med att byta vattenledning på Järnvägsgatan, kommer in i en ny fas från och med 10 maj till 10 juni. Det gör att delar av Österleden och Drottninggatan kommer att bli avstängd för all fordonstrafik utom för buss i linjetrafik och varuleveranser.

Delen av Österleden mellan Järnvägsgatan och Drottninggatan kommer att vara avstängd 10 maj till 10 juni på grund av bytet av vattenledningen.

Drottninggatan kommer att beröras och bli avstängd ut mot Österleden. Inga bussar kan trafikera Drottninggatan. Trafiken kommer ner till City Gross, från Storgatan, men inte vidare ut i Österleden, då schakten kommer att ligga precis i korsningen.

Frågor som berör arbetet ställs till NSVA. Du hittar mer information på www.nsva.se.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén