”Den lyckade staden” – föredrag den 7/10 kl. 18.30

Hur gick det till när Landskrona grundades? Varifrån kom de första landskroniterna? Varför brändes staden ner vid ett par tillfällen under 1400-talet och byggdes snabbt upp igen? Och varför var staden lyckad?

Svaren på de här frågorna får man på torsdag den 7 oktober kl. 18.30 på Landskrona museum.

”Den lyckade staden – om Landskrona på 1400-talet” heter föredraget som då hålls av Stefan Larsson, arkeolog på Riksantikvarieämbetet. Han är specialiserad på undersökningar av städer och deltog i arbetet kring Landskrona museums nya utställning ”Landskrona 1413 – stad i ny tid”, som öppnade den 20 mars. Han är också en av författarna till boken ”Den lyckade staden Landskrona”, som gavs ut i samband med utställningens öppnande.

Välkomna!
Landskrona museum

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.