Den upplevda tryggheten ökar i Landskrona

Nu har resultaten från Polisens trygghetsmätning 2017 presenterats. Landskronabornas upplevda trygghet har ökat något och ligger på ungefär samma nivå som genomsnittet i Region Syd.

Landskrona är en av de kommuner i Skåne som visar positiva förändringar i årets trygghetsmätning. Trygghetsmätningarna i Landskrona har genomförts sedan 2001 och sedan dess har Polisens så kallade problemindex minskat från ett genomsnitt på 2,91 till 1,93. I Polisregion Syd ligger det genomsnittliga problemindex för 2017 på 1,96, på en skala från 0-6. Ett lågt indexvärde tyder på hög upplevd trygghet.

Trygghetsmätningen i Landskrona visar att allmänheten upplever flera förbättringar jämfört med 2016. Landskronaborna tycker att problemen med ungdomsgäng har minskat, att den allmänna oron för överfall och misshandel har sjunkit och att utsatthet för mängdbrott (exempelvis stöld, skadegörelse och misshandel) har minskat.

– Trygghetsmätningarna och medborgarnas perspektiv är viktiga ur flera aspekter. De ger oss ett mått på vårt arbete och ligger också till grund för fortsatta prioriteringar i staden, både på kort och på lång sikt, säger Annika Persson, trygghetssamordnare i Landskrona stad.

Karlslund och Centrum/Öster är de områden i Landskrona där flest boende känner sig otrygga. Där fortsätter Landskrona stad och polisen med arbetet att öka tryggheten. På Centrum/Öster kommer det att sättas in ökade renhållningsinsatser för att skapa en trivsammare miljö.

De större genomgripande problemen i Landskrona är för närvarande nedskräpning, att bilar kör för fort, buskörning med mopeder, att för många känner sig otrygga när de går ut på kvällen och att vissa avstår från aktiviteter på grund av en känsla av otrygghet.

I medborgarlöftet mellan polisen och Landskrona stad 2017 kom man bland annat överens om att polisen ska vara ännu mer synlig i Karlslund och att man ska ha ännu mer kontakt med de som bor i området. Det senaste året har förtroendet för polisen ökat ytterligare i både Karlslund och i Centrum/Öster.

– Under en längre tid har vi satsat på ökad närvaro och synlighet i dessa områden. Att allmänheten upplever att vi bryr oss om de lokala problemen ser vi som ett direkt resultat av detta, säger Anders Enqvist, polisinspektör i Landskrona.

De fortsatta trygghetsinsatserna i Landskrona sker i bred samverkan mellan bland annat polis, räddningstjänst, fastighetsägare, myndigheter och föreningar. Det handlar om allt från samverkan mellan myndigheter mot organiserad brottslighet och bidragsfusk till förebyggande insatser för barn, unga och föräldrar.

– Vi välkomnar också Landskronaborna att vara med och samarbeta för att skapa ett ännu tryggare Landskrona. Som invånare kan du exempelvis gå med i eller starta upp grannsamverkan, nattvandra eller engagera sig ideellt och ge stöd till brottsutsatta genom exempelvis brottsofferjouren, säger Annika Persson.

Ett annat exempel på hur Landskronaborna kan delta i arbetet är genom trygghetsvandringar som genomförs årligen sedan 2007. Under en trygghetsvandring kan man märka ut platser som upplevs som otrygga, och dessa förslag ligger sedan till grund för framtida prioriteringar.

Fakta om Polisens trygghetsmätning
Polisen genomför årligen trygghetsmätningar i landets kommuner. Polisen i Region Syd, där Landskrona ingår, genomförde trygghetsmätningen under september månad i 2017. I Landskrona svarade totalt 1 144 personer i åldrarna 16-85 år på undersökningen. Grundenkäten har varit densamma sedan år 2001. Deltagarna i undersökningen har valts ut slumpmässigt.

Här kan du läsa mer om trygghetssatsningar i Landskrona

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André