Det handlar om kärlek – temavecka på Seminarieskolan

Den här veckan, vecka 46, får Seminarieskolan besök av projektet Det handlar om kärlek. På initiativ av Rädda Barnen och Länsstyrelsen i Östergötland 2008 samverkar nu projektet med flera olika aktörer. Budskapet är Kärleken är fri - att du har rätt att få leva fritt från kränkningar, hot och våld. Temaveckan har hittills gemoförts i över 70 kommuner i Sverige.

Du har rätt att älska den du vill och att leva ett liv fritt från kränkningar, hot och våld! Det är budskapet för temaveckan Kärleken är fri som handlar om rättigheter och kärlek.

Under vecka 46 finns projektet ”Det handlar om kärlek” på plats på Seminarieskolan i Landskrona. Bakom projektet står Rädda Barnen tillsammans med Socialtjänsten, Polisen, Ungdomsmottagningen, Sektionerna Fält och Fritid samt frivilligorganisationer Elektra, Freezone och Uppdrag Ninjas.

– Vi genomför en temavecka om kärlek och rättigheter tillsammans med eleverna på Seminarieskolan. Eleverna har under veckan möjlighet att diskutera frågor om rättigheter, kärlek, sexualitet och vänskap med oss, berättar projektledaren Sofie Olovsson

– För oss på skolan är temaveckan en viktig. Den sätter extra fokus på alla barn och ungas rätt till kärlek och frihet och ett liv fritt från förtryck och våld säger Seminarieskolans kurator Charlotta Öhlund.

Tävlingar och teater på schemat under veckan

Under hela veckan kommer personer från projektets samverkansgrupp att finnas i korridoren och i klassrummen för att diskutera och informera om rättigheter.  Eleverna har möjlighet att genom bland annat tävlingar och pyssel lära sig mer om kärlek och rättigheter. I samband med temaveckan har eleverna även sett föreställningen Kirsten av Sagohuset i Lund.

– En viktig del i projektet är att synliggöra och tydliggöra de olika myndigheternas och organisationernas uppdrag och ansvar så att eleverna ska veta vilket stöd och hjälp som finns att få ifall deras rättigheter kränks på något sätt, säger Pia Söderstjerna, verksamhetschef för Individ- och familjeförvaltningen i Landskrona.

Unikt samarbete mellan myndigheter och frivilligorganisationer

Unikt med ”Det handlar om kärlek” är att det bygger på samverkan mellan aktörer från myndigheter och frivilligorganisationer. Projektet drivs av Rädda Barnen och startade 2009 på initiativ av Rikspolisstyrelsen och Länsstyrelsen i Östergötland och sedan starten har temaveckor genomförts på skolor i drygt 70 kommuner runt om i Sverige.

Läs mer på www.rb.se om projektet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén