Digital plattform kompletterar anhörigstödet

Anhöriga eller vänner till någon som på grund av sjukdom, missbruk eller funktionsnedsättning behöver dem, kan nu få utökat stöd genom den digitala plattformen "En bra plats™".

För att klara av att hjälpa andra behöver man ibland också själv få stöd. Landskrona Stad satsar därför på Anhörigstödet och har anslutit sig till En bra plats™ som är ett nationellt,
IT-baserat anhörigstöd. 

Stöd och information till anhöriga - dygnet runt

"En bra plats"  är en digital plattform som kompletterar kommunens nuvarande anhörigstöd och erbjuder lättillgänglig information, forskning och fakta i text och i korta filmer. Här kan man också möta anhöriga från andra delar av landet, dygnet runt, med liknande situation som sin egen. Användarna är anonyma i samtal med andra - endast den kontaktperson som lagt in dina uppgifter vet vem du är.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén