Domen i Lunds tingsrätt

Landskrona stad har idag fått besked från Lunds tingsrätt om att domstolen konstaterat att Landskrona stad är skadeståndsskyldig. Domen är principiellt mycket viktig då den rör frågan om kommunen förfarit felaktigt vid socialnämndens hantering av ett ärende.

Med hänsyn till det omfattande arbete och det professionella sätt som Landskrona stad och dess tjänstemän handlagt ärendet, väcker domen ett antal frågor kring hur en kommun ska handlägga och agera i ärenden av detta slag, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande.

Landskrona stad kommer nu att tillsammans med sitt juridiska ombud, advokat Annika Gustafsson, noggrant gå igenom och analysera domen för att kunna ta ställning till ett eventuellt överklagande.

Mer information lämnas av Annika Gustafsson, AGL Advokater 08 – 534 81 580 alternativt 0705-48 96 80.

Torkild Strandberg, Kommunstyrelsens ordf (FP), 0733 – 47 31 60

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén