Dricksvatten i sommar – spara på vatten

Du som har kommunalt vatten från Sydvatten kan hjälpa till genom att vara sparsam med vattnet under sommaren.

Vårt dricksvatten kommer från det kommunägda bolaget Sydvatten som vanligtvis tar vatten från Vombsjön och sjön Bolmen, genom Bolmentunneln. Under tiden som Bolmentunneln repareras använder Sydvatten reservvattentäkten Ringsjön för dricksvattenförsörjning. Sydvatten har en uttagsrätt som reglerar hur mycket vatten som får tas ur sjön. Nu överskrids vattendomen för Ringsjön.

Det är den höga förbrukningen av vatten under sommaren som leder till att Sydvatten tar mer vatten ur Ringsjön än tillståndet medger. Som kommuninvånare kan du hjälpa till genom att vara sparsam med vatten.

Sydvatten har ansökt om tillstånd att utöka reservvattenuttaget i Ringsjön. Miljökonsekvenserna har utretts och då kan konstateras att inga skador kommer att uppstå varken på Ringsjön eller Rönne å med en utökad vattendom. Utredningen bygger på ett uttag av 2,0 kubikmeter per sekund och medeltalet hittills är betydligt lägre.

Du kan läsa mer på Sydvattens webbplats, www.sydvatten.se
Pressmeddelande från Sydvatten

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén