Drottningen träffar ensamkommande barn i Landskrona

Ensamkommande barn på HVB Campus i Landskrona gästas av H.M. Drottningen den 1 oktober. Drottningen är mycket engagerad i sociala barn- och ungdomsfrågor och är mycket intresserad av att möta och samtala med några av de ungdomar som får sitt nya hem i Landskrona.

I samband med H.M. Drottningens engagemang i Landskrona under invigningen av Sverige mot narkotika-konferensen den 1 oktober har Drottningen också att valt att besöka individ- och familjeförvaltningens boende för ensamkommande barn, HVB Campus i Koppargården.

Antalet ensamkommande barn som söker skydd i Sverige har nått rekordnivåer under 2015 och Landskrona stad har under året utökat verksamheten för att kunna möta behovet av boendeplatser. H.M. Drottningen är mycket engagerad  i sociala barn- och ungdomsfrågor och intresserade sig därför i att möta och samtala med några av de ungdomar som fått sitt nya hem i Landskrona.

De ungdomar som bor på HVB Campus har flytt till Sverige under svåra omständigheter och håller nu på att skapa sig en ny tillvaro i Landskrona. Därför är Drottningens besök vid verksamheten extra glädjande för Carina Jording, verksamhetschef inom individ- och familjeförvaltningen som berättar:
– För många är saknaden efter den egna familjen mycket svår. Att H.M. Drottningen väljer att besöka just dessa ungdomar stärker deras band till Sverige ytterligare och ger en känsla av välkomnande i det nya landet.

Landskrona stad har haft boendeverksamhet för ensamkommande barn sedan 2014. För närvarande finns fyra boendeenheter och ytterligare två är under utveckling.  Landskrona stad ansvarar nu för att de dryga fyrtiotalet barn som kommit ska få rätt stöd och hjälp för att i framtiden själva kunna bidra till Sveriges utveckling.

– De ensamkommande barnen kommer från en mängd olika länder och har tillsammans en stor kulturell kompetens. Genom skolan får de tillgång till svensk utbildning och i vardagen bidrar de olika nationaliteterna till att ungdomarna både utvecklar en bred språklig kompetens och lär sig att hantera olikheter på ett konstruktivt sätt. På många sätt  utvecklas dessa ungdomar tidigt till att bli världsmedborgare, menar Carina Jording.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén