Drygt fem miljoner till Landskrona från regeringen

I dag delar regeringen, genom Boverket, ut 99 miljoner kronor till de kommuner som ingår i regeringens urbana utvecklingsarbete. Landskrona och stadsdelen centrum-öster får drygt 5,3 miljoner kronor.

Nio kommuner med femton stadsdelar omfattas av det urbana utvecklingsarbetet, Landskrona och centrum-öster är en av dessa.

Regeringen anser att utvecklingen de senaste åren har börjat gå åt rätt håll och lyfter särskilt de kraftigt förbättrade skolresultaten i centrum-öster, där man höjt resultaten med 20,6 procentenheter mellan 2010-2012, som ett gott exempel.

– Det är givetvis roligt att Landskronas satsningar på skolan och de ökande skolresultaten lyfts upp som ett gott exempel. Det viktigaste för oss är innehållet på satsningarna och att de faller bra ut, inte pengarna vi får. Vi vill satsa på långsiktiga lösningar och inte dagssländor som bara ger resultat på kort sikt, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande.

– Efter beskedet om stimulansbidraget satte vi oss ned för att definiera vilka aktörer som är berörda: kommunledningen, utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, stadsutvecklingsbolaget och några av de största privata fastighetsägarna. Vi beslutade att stimulansbidraget ska användas till metodutveckling, det vill säga, utveckla nya arbetssätt eller hitta andra infallsvinklar, för att minska utanförskapet. Stimulansbidraget kan på så sätt bidra till att utveckla det tvärsektoriella samarbetet inom vår organisation. Stimulansmedlen kommer att gå till nya projekt, säger Christian Olsson, projektchef på utbildningsförvaltningen.

Om regeringens urbana utvecklingsarbete

Regeringens satsning på det urbana utvecklingsarbetet syftar till att skapa bättre levnadsvillkor i stadsdelar med utbrett utanförskap, minskade socioekonomiska skillnader inom städerna och regionerna och skapa färre stadsdelar med utbrett utanförskap.

Stadsdelarna hade när de valdes ut en befolkningsmängd på minst 4 000 personer, en förvärvsfrekvens som är lägre än 52 procent, långvarigt försörjningsstöd högre än 4,8 procent och behörighet till gymnasieskolans nationella program lägre än 70 procent.

De stadsdelar som har haft den relativt bästa utvecklingen när det gäller sysselsättning, försörjningsstöd och behörighet till gymnasiet får större del av de prestationsbaserade pengarna. Vid fördelningen har man också tagit hänsyn till hur stort mottagande av flyktingar som har skett i respektive stadsdel åren 2008-2012.

För mer siffror, se regeringens pressmeddelande.

För mer information

Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande, tfn: 0418-47 31 60

Christian Olsson, projektchef, utbildningsförvaltningen, tfn: 0418-47 08 43

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén