Dykarbete på Norra Sockerbrukskajen

De närmsta veckorna kan de som är uppmärksamma se dykare i hamnbassängen vid Norra Sockerbrukskajen. Dykarna utför arbete på kajkonstruktionen.

Sponten i kajkonstruktionen är anpassad för att tåla ett visst rostangrepp. För att förlänga dess motståndskraft och därmed öka livslängden utrustas den med så kallade offeranoder.  Effekten blir att offeranoderna oxiderar i stället för metallen som ska skyddas.  Teknik- och serviceförvaltningen byter nu ut offeranoderna på kajkonstruktionen vid Norra Sockerbrukskajen vilket ökar livslängden på kajkonstruktionen med ytterligare cirka 15 år.

För dig som vill veta mer om hur offeranoder i hamnar fungerar, finns en informationsfilm här.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.