Dykarbete på Norra Sockerbrukskajen

De närmsta veckorna kan de som är uppmärksamma se dykare i hamnbassängen vid Norra Sockerbrukskajen. Dykarna utför arbete på kajkonstruktionen.

Sponten i kajkonstruktionen är anpassad för att tåla ett visst rostangrepp. För att förlänga dess motståndskraft och därmed öka livslängden utrustas den med så kallade offeranoder.  Effekten blir att offeranoderna oxiderar i stället för metallen som ska skyddas.  Teknik- och serviceförvaltningen byter nu ut offeranoderna på kajkonstruktionen vid Norra Sockerbrukskajen vilket ökar livslängden på kajkonstruktionen med ytterligare cirka 15 år.

För dig som vill veta mer om hur offeranoder i hamnar fungerar, finns en informationsfilm här.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André