Eldningsförbud i Landskrona

Just nu är brandriskprognosen för Landskrona fyra och eldningsförbud råder. Eldningsförbud gäller om brandriskvärdet är fyra-fem då det är stor eller extremt stor brandrisk.

Fasta godkända grillplatser samt utomhusgrillar i trädgårdar kan användas med försiktighet och under eget ansvar.

Ytterligare information om brandriskprognoser

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap www.msb.se
SMHI www.smhi.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén