Eldningsförbud i Landskrona

Sedan den 16 april råder det totalt eldningsförbud i Landskrona eftersom det är stor brandrisk i skog och mark. Därför får du till exempel inte göra upp lägereld eller bränna ogräs.

UPPDATERAD 29 APRIL:
Eldningsförbudet är nu hävt. 

 


Just nu är det stor brandrisk i skog och mark i nordvästra Skåne, därför råder det eldningsförbud. Påskvädret ser ut att bli bra med mycket sol. Var därför extra försiktig.

Får jag grilla? 
Ja du får grilla hemma på din tomt i en grill på ben eller på en fast grillplats som finns runt om i staden.

Vad innebär eldningsförbudet?
Du får inte använda öppen låga för att exempelvis elda, göra upp lägereld eller bränna ogräs.

Vilken prognos gäller?
Det är brandriskprognosen utfärdad av inre befäl vid Räddningstjänsten Skåne Nordväst som gäller. Den bygger på bedömningar från flera olika parametrar. Denna prognos kan skilja sig från appen ”brandrisk ute” och SMHI:s prognoser, vid dessa tillfällen är det inre befäls prognos som gäller i nordvästra Skåne.

Läs mer:
http://www.rsnv.se/brandriskprognos/

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.