Elevernas betyg på Dammhagskolan bättre

Medan betygen för årskurs 9 på nationell nivå försämras så förbättras betygen på Dammhagskolan i Landskrona 2010.

Det genomsnittliga meritvärdet på Dammhagskolan har ökat från 149 poäng till 173,5. 149 poäng var det genomsnittliga meritvärdet på Gustav Adolfskolan och Dammhagskolan 2009. 173,5 poäng är det genomsnittliga värdet på den sammanslagna och nya Dammhagskolan. En ökning med 24 meritpoäng

Andelen som saknar betyg i alla ämnen har minskat från 5% till 2,2%. Även andelen behöriga till gymnasiets nationella program har ökat från 62,2 % till 64,4%.

- Dammhagskolan har gjort stora framsteg. Skolan har visat en stor framtida potential, säger Pia Gagner, verksamhetschef för grundskolan i Landskrona.

- Vårt kvalitetsarbete är bara i början. Våra resultat ska bli än bättre, säger Ildiko Lundqvist, samordnande rektor på Dammhagskolan.

Pia Gagner                                                 Ildiko Lundqvist
Verksamhetschef grundskola                Rektor Dammhagskolan
0733 – 47 41 31                                        0733 – 47 44 71

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén