En del redskap på stadens utegym är avspärrade

Utegym i Häljarp  ?? IMG_1768_utegym.JPG

Vid besiktning av stadens utegym har en del brister upptäckts och vissa redskap är därför avstängda tills bristerna åtgärdats.

Vid en säkerhetsbesiktning av våra samtliga utegym har det upptäckts vissa brister och det innebär att några av redskapen inte godkänns enligt standarden för gym. Dessa redskap är avspärrade och får inte användas.

Efter besiktningen har vi omgående påbörjat att åtgärda den akuta skaderisken vid alla underkända redskap. I nuläget är det svårt att säga när utegymmen kommer vara fullt fungerade igen. En del besiktningspunkter går lite snabbare att åtgärda medan andra kommer att ta lite längre tid.

 

De utegym och redskap som berörs är:

Annelöv
6 stycken redskap - Axelpress, Marklyft och Ryggdrag

Glumslöv
2 stycken redskap – Dips och Ryggdrag

Häljarp
4 stycken redskap – Marklyft och Ryggdrag

Karlslund
2 stycken redskap - Marklyft

Karlslund motionsslinga/grönyta
1 styck redskap - Crosstrainer

På denna sida hittar du uppdaterad information om driftstörningar.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.