En julhälsning till Landskrona!

Snart lämnar vi 2014. Ett år som vi kommer att minnas med en ovanligt vacker och mild höst. Under 2014 har mycket gott gjorts i Landskrona som vi kan glädjas åt. Läs Gunlög Stenfelts hälsning inför helgerna och 2015.

Snart lämnar vi 2014. Ett år som vi kommer att minnas med en ovanligt vacker och mild höst men som också väcker tankar om klimatförändringar. Antalet människor, som är på flykt från krig och förföljelse världen runt, är historiskt högt. Och just nu ­befinner sig vårt eget land i en regeringskris. Är allt då bara elände?

Svaret är nej och måste vara nej! Men när de stora utmaningarna känns övermäktiga, kan vi börja förändra i det lilla, i det lokala. Det finns alltid gott att kämpa för, stort som smått.

Under 2014 har mycket gott gjorts i Landskrona som vi kan glädjas åt. Jag vill lyfta fram två exempel där barn och unga varit med och utformat verksamheter. På museet har barn och föräldrar varit med och planerat Trädgårdslandet. En permanent plats för lek och utforskande. På samma sätt har ungdomar deltagit i utformandet av skateparken Lagunen och den utställning som gjordes i anslutning till detta.

Att barns och ungas röster och åsikter kommer fram och tas tillvara är den bästa förutsättningen för att det demokratiska, öppna och mellanmänskliga klimatet får växa i vår stad. En utmaning till oss alla inför det nya 2015.

På Landskrona stads vägnar önskar jag er alla en riktig avkopplande helg och Ett Gott Nytt 2015!

Gunlög Stenfelt
Kommunfullmäktiges ordförande

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén