En julhälsning till Landskrona

Facebook-julhälsning-1800px.jpg

Julafton, granen glittrar, sista luckan i kalendern är öppnad. En kryddig doft kommer från julbordet. Kalle Anka klockan 15. Alla har vi våra egna traditioner men sammantaget är de lika.

När jag var liten var de kristna traditionerna dominerande. Hemma togs Betlehemskrubban och kyrkbyn fram. Julevangeliet lästes med andakt. Frid, fred och kärlek över världen predikades på julottan. Efterhand har de kristna traditionerna fått stå tillbaka för de världsliga och tomten spelar huvudrollen!

Att fira jul har en stark och lång förankring i det svenska kulturarvet samtidigt som det förändras utifrån nya förutsättningar. För att kunna möta det nya, krävs en fast förankring i det kulturarv man själv är en del av. Det finns emellanåt en ängslan hur vi bäst skall visa respekt och omtanke. Är det genom att tona ner vårt kulturarv inför personer med andra kulturer?

Själv menar jag att det är missriktad omtanke. Tvärtom skall vi stolt och generöst visa vad vi har som tradition och kulturarv och öppet bjuda in och dela med oss. Men detta ska göras samtidigt som vi har öppenhet och tolerans för hur annan kultur kan berika vår. Så har ju skett i århundraden, så låt oss gå vidare!

God Jul och Gott Nytt År!

Önskar
Gunlög Stenfelt, kommunfullmäktiges ordförande i Landskrona stad

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén