En julhälsning till Landskrona

lajulkort.jpg

En julhälsning till Landskrona från Gunlög Stenfelt – kommunfullmäktiges ordförande i Landskrona stad.

Det undgår inte någon att se hur det byggs i och runt om Landskrona. Villor och lägenheter färdigställs men också lokaler för förskolor, skolor, företag och affärsverksamheter. Sällan har så många byggnadsställningar rests för att möjliggöra renoveringar av befintlig bebyggelse. Gator och torg förbättras och grävarbeten längs våra trottoarer vittnar om att fibernätet snart når ut till alla.

Och visst är bostäder, fastigheter, gator och annan kommunikation basen för att bygga ett samhälle. Lika viktigt är det att bygga ett Landskrona med broar och kommunikation medborgarna emellan. Ett samhälle där förutsättningarna och bemötande är lika oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionsvariationer. Ett sådant Landskrona vill jag leva och bo i.

Visst kan vi bli bättre och vi ska bli bättre! ­Politiken kan och ska skapa förutsättningar men utan medborgarnas delaktighet byggs inga broar, det byggs inga nätverk och mötes­platserna står tomma.

Ett symboliskt sätt att mötas är att gemensamt ta del av stadens ­nyårsfyrverkeri som skjuts upp från Citadellsområdet på nyårsafton klockan 24.00, men som kan ses från stadens olika hörn.

Och så vill jag tillönska er alla en riktig God Jul och Ett Gott Nytt 2018!

Gunlög Stenfelt
Kommunfullmäktiges ordförande i Landskrona stad

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Therese Ek