En stad i ljus

?? TACK-inlägg_18dec_bild.jpg

Vi går mot ljusare tider, inte minst tack vare alla som deltog i den digitala trygghetsvandringen 2018 och skickade in ärenden till Landskrona stad angående platser i kommunen som behövde ses över angående belysning.

Redan nu kan vi med stolthet bocka av flera platser som setts över, förbättrats eller är under planerade.

  • Armaturbyte i Wrangelska parken, i centrala Landskrona
  • Asmundtorps skolväg, Rågången, kommer att få belysning
  • Ny belysning har monterats längs med gångbana i Nyhamn vid Badhusgatan mot linjen.
  • Seminarieskolans parkering har lysts upp med två strålkastare och en infälld belysning under skärmtaket runt idrottshallen har monterats
  • Under 2019/2020 kommer ny belysning vid stigen som löper längs med Citadellbadet
  • Planeringsprocessen för ny armatur utmed Löpargatan startar 2019

Digital trygghetsvandring 2019 

Snart är det dags igen för en ny digital trygghetsvandring. Vi hoppas såklart att ni återigen tar er tid att hjälpa oss då igen med att göra Landskrona tätort, Häljarp, Asmundtorp, Ven, Härslöv, Glumslöv, Saxtorp och Annelöv lite tryggare.

Välkomna åter!

Vänliga hälsningar
Landskrona stad

 

Landskrona stad genomförde en digital trygghetsvandring i februari och mars 2018. Resultatet av de inkomna förslagen på förbättringsområden har resulterat i flera vidtagna och planerade åtgärder. Ta del av en sammanfattning av årets digitala trygghetsvandringen här.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.