Engelska skolan med idrottshall får Landskrona stads stadsbyggnadspris 2017

engelska_skolan.jpg

Under årets sista möte för Landskrona stads stadbyggnadsnämnd, 12 december 2017, beslutade nämnden att utse Engelska skolan med tillhörande idrottshall till årets mottagare av stadsbyggnadspriset 2017. Byggherre var Hemsö och arkitekt var Liljewalls arkitekter.

Syftet med priset är att uppmuntra byggherrar och fastighetsägare att satsa på god arkitektur med en hög estetisk ambitionsnivå i Landskrona. I år utsågs Engelska skolan med den tillhörande idrottshallen som pristagare. Byggherre är Hemsö och arkitekt är Liljewalls arkitekter.

På bilden från vänster: Börje Andersson, stadsbyggnadsnämndens ordförande; Karin Månsson, Hemsö; Stefan Östman, Liljewalls arkitekter; Fredrik Alvarsson, Hemsö och Alexander Gösta, Liljewalls arkitekter. Foto: Landskrona stad

Stadsbyggnadsnämndens motivering

”Arkitektur i skarpskurna former med sedumtak, fasader av omväxlande ljust tegel, målad betong och grafiska utsmyckningar. Byggnaderna visar på att arkitektur kan medverka till platsens helhetsupplevelse. Med en intressant och spännande omsorg om detaljer och god anpassning till både plats och människa manifesterar skolbyggnaden för Internationella Engelska skolan tillsammans med Borstahusen idrottshall ett självklart och viktigt centrum i den framväxande nya stadsdelen Norra Borstahusen i Landskrona.”

 Borstahusens Idrottshall. Foto: Landskrona stad

Tidigare pristagare

2016 – Västerpark samt hedersomnämnande till Vildanden

2015 – Receptionsbyggnad Landskrona stugby & camping

2014 – ingen utdelning

2013 – ingen utdelning

2012 – DSV

2011 – Häststallet, Säbyholms montessori samt hedersomnämnande till Emiliaskolan

2010 – ingen utdelning

2009 – Townhouse kv Rehnschöld, arkitekter Conny Ahlgren och Johnny Lökaas

2008 – ingen utdelning

2007 – ingen utdelning

2006 – Nyhamnsprojektet, byggherrar Gustavssons varv, HSB, AB Landskronahem och Svenska hus

2005 – Klas Klättermus, Kristinebergs fastigheter och Thomas Hultegård

2004 – Kv. Nornan, Bertil Mernsten

2003 – ingen utdelning

2002 – STR Service AB på Mården 2, arkitekt Bengt Holmqvist

2001 – ingen utdelning

2000 – ingen utdelning

1999 – Triangelplatsen, arkitekt Monica Gora

1998 – ingen utdelning

1997 – ingen utdelning

1996 – Haldex tillbyggnad

1995 – ingen utdelning

1994 – Strandpaviljongen, arkitekt Ulf Roos

1993 – Gåsen 4

1992 – Kung Karls varv, arkitekt Peter Broberg

I de fall nämnden inte finner något objekt som är värt att belöna, meddelas detta istället. Det är en signal till marknaden att höja ambitionsnivån.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén