Ett samlat grepp om Karlslundsområdet

Karlslundsområdet ska utvecklas. Startskottet för omstruktureringen och förändringsarbetet blir en ny väg.

Ny väg - nya möjligheter

Nu planeras det för en väg som ska öppna upp Karlslundsområdet, binda samman området med stadens centrum i söder och koppla ihop det med Helsingborgsvägen i nordväst. Planuppdraget för den nya vägen är startskottet för en fysisk förändring och uppfräschning av hela Karlslundsområdet.
Öster och norr om den nya vägen skapas möjligheter för utveckling av nya bostäder och fler upplåtelseformer. I området väster om den nya vägen förbereds en genomgripande upprustning, med fler aktiviteter för fritid och spontanidrott.
- I drygt två år har arbetet med uppfräschningen av Centrum och Öster pågått. Nu har turen kommit till Karlslund, som vi ser som nästa steg i Landskronas utveckling. Tillsammans med fastighetsägarna i Karlslund tar vi nu ett samlat grepp för utvecklingen i området. Startskottet blir den nya vägdragningen som ska göra Karlslunds fritidsområde mer tillgängligt och koppla samman stadsdelen med resten av staden, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande.
- Den nya vägen kommer att göra Karlslund mer öppet och tillgängligt än vad det är idag. Det ger helt andra möjligheter för områdets utveckling. Den kommer att göra att alla de kvaliteter som finns här redan idag - som parken, ishallen, fotbollsarenan, idrottshallen, ridklubben, simhallen och djurparken -  blir mer tillgängliga för fler, säger Kenneth Håkansson ordförande i AB Landskronahem.
Även fastighetsägarna är beredda på att ta ett större grepp för upprustning av befintliga hus och bostäder, samt att se över hur förutsättningarna för det lokala centrat kan utvecklas. 

För mer information

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Therese Månsson