Ett steg mot digital nyckelhantering inom hemvården

Vid Omsorgsnämndens sammanträde under onsdagen beslutade nämnden att genomföra en upphandling för ett införande av digital nyckelhantering. Det innebär att ett tidigare beslut från maj 2015 om att starta ett pilotprojekt för digital nyckelhantering annullerades.

- Det visade sig bli både dyrbart och tidskrävande att gå omvägen via ett pilotprojekt för att sedan starta en upphandling berättar Jan Allan Beer (fp), Omsorgsnämndens ordförande.

Nu kommer en upphandlingsprocess att påbörjas. Förvaltningen räknar med att kunna starta införandet i 1-2 hemvårdsområden från september 2016 för att senare under hösten kunna bygga ut systemet till fullo.

Socialstyrelsen har nyligen presenterat sin årliga rikstäckande undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” För Landskronas del blev resultatet ömsom vin, ömsom vatten. Glädjande nog fick stadens äldreboenden höga betyg, långt bättre än föregående år. Däremot var inte hemtjänstens resultat lika tillfredsställande.

- När jag tillträdde min tjänst så hade hemvården haft stora ekonomiska underskott under flera år. Vi har infört ett nytt arbetssätt inom hemvården som fått stor nationell uppmärksamhet. Nya arbetssätt tar alltid lite tid. Vi kommer nu att analysera resultatet och göra handlingsplaner, säger Christin Jonsson.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén