Ett stort tack för dina insatser

Coronaviruset har redan påverkat vardagen på sätt som vi hade svårt att föreställa oss för bara några veckor sedan. Den närmaste tiden kommer många av oss att hamna i svåra och ovana situationer. Det kommer att kräva att vi tar gemensamt ansvar och hjälps åt, både för att begränsa smittspridning och för att se till så att vårt samhälle fortsätter att fungera.

Jag vill därför rikta ett särskilt tack till alla er som arbetar i sjukvården och äldreomsorgen, i socialtjänsten och inom polisen och på skolor och förskolor.

Allas insatser, oavsett vilken uppgift vi har, är viktigare än någonsin. Det är en känsla som jag vet att jag delar med alla landskronabor.

Beredskapen under en kris som denna bygger i stor utsträckning på den ordinarie verksamhetens leveranssäkerhet, uthållighet och robusthet. Därför är era insatser av avgörande betydelse.

Jag vill också rikta ett tack till alla i vårt civilsamhälle – föreningar och organisationer i Landskrona, Svenska kyrkan och enskilda landskronabor – som hjälper äldre och andra i riskgrupperna med matleveranser och vardagsärenden av olika slag. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att hjälpa varandra. Här är det viktigt att alla vi som är friska ställer upp. Det är något som kan rädda liv.

Ett tack också till vårt näringsliv, som i dagarna prövas hårt. Jag vet att många företagare i Landskrona, inte minst restauranger och butiker, har det svårt när många håller sig hemma. Det är värt att tänka på när vi handlar.

Att vårt näringsliv klarar sig genom denna situation är långsiktigt avgörande för att Landskrona ska kunna fortsätta att vara en stad att trivas i.

Det vi ser nu kommer att få stora konsekvenser för oss alla. Det kan ta lång tid innan livet återgår till det normala, och därför är det viktigt att vi alla har tålamod.

Under tiden måste vi hjälpas åt och ta hand om varandra.

Än en gång, innerligt tack för era viktiga insatser. Ert arbete är en viktig del i det som gör att vi tillsammans kommer att kunna ta oss igenom den här krisen.

torkild_strandberg.jpg

Torkild Strandberg
kommunstyrelsens ordförande

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén