Eventkoordinatorutbildningen i Landskrona får högsta betyg

Eventkoordinator_YH (5).png

Myndigheten för yrkeshögskolan har kvalitetsgranskat Eventkoordinatorutbildningen på Yrkeshögskolan Landskrona och bedömt att den håller mycket hög kvalitet.

Myndigheten för Yrkeshögskolan kvalitetsgranskade eventkoordinatorutbildningen under mars 2021. Bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet, vilket är det högsta betyget på en fyrgradig skala. För att få högsta betyg måste utbildningen hålla god kvalitet i genomförandet, men också visa bra resultat när det gäller andelen studerande som avslutat utbildningen med examen. 

– Eventkoordinatorutbildningen på vår yrkeshögskola är en utbildning vi är mycket stolta över. Att utbildningen får högsta betyg från Myndigheten för yrkeshögskolan visar att alla inblandade i utbildningen gör ett fantastiskt arbete som håller hög nivå, säger Veronica Vasic, rektor på Yrkeshögskolan Landskrona. 

Eventkoordinatorutbildningen på yrkeshögskolan i Landskrona ligger centralt på Järnvägsgatan: landskrona.se/eventkoordinator  

Länk till kvalitetsgranskningen: https://www.myh.se/Lagar-regler-och-tillsyn/Kvalitetsgranskning/Beslut-och-rapporter-2021/ 

Fakta om kvalitetsgranskning av utbildning inom yrkeshögskolan 

I myndighetens bedömning ingår att titta på ledningsgruppens sammansättning, utbildningens organisation och resurser, kvalitetsarbetet, arbetet med likabehandling samt andelen studerande som tar examen. Kvalitetsgranskningen avslutas med att myndigheten beslutar att ge den granskade utbildningen en sammanvägd kvalitetsbedömning utifrån en fyrgradig skala, där ”mycket hög kvalitet” är det högsta betyget.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André